989120534404+
info@saymiran.ir

بلاگ سایم ایران

این بخش مخصوص اخبار سایم ایران می باشد
27 فوریه 2017

جیب جاب چیست؟

  • جیب جاب چیست؟

جیب جاب یک سازمان برای مدیریت مشاغل و هدفمند سازی مشاغل در ایران و جهان می باشد نماینده اصلی و رسمی این شرکت در ایران می باشد و ایده این شرکت از ایران برخواسته شده است

  • شرایط دریافت جیب جاب چیست؟

جیب جاب رایگان می باشد ولی برای حق اشتراک و حق تقدم هزینه ناچیزی دریافت می شود

  • آیا هرکسی به جیب جاب هزینه می دهد میتواند امتیاز بیشتری بگیرد؟

خیر این امتیاز فقط به منزله حق تقدم و عضویت شما می باشد و داوران جیب جاب هر امتیازی برای شما ثبت بکنند همان امتیاز برای شما باقی خواهد ماند

  • معیار امتیاز دهی در جیب جاب چیست؟

امتیاز دهی در جیب جاب بابت به مشاغل گوناگون متفاوت می باشد و به این گونه نیست که معیار خاصی داشته باشد

  • معیار های مشترک در امتیاز دهی چیست؟

۱_تعداد مشتریان راضی

۲_برسی داوران

  • سقف امتیاز در جیب جاب چقدر است؟

۱_داوران سقف امتیاز ۴۵ امتیازی دارن

۲_مشتریان سقف امتیاز دهی ۳۰ امتیازی دارن

۳_به تشخیص جیب جاب و فعالیت و رضایت مشتریان ۲۵ امتیاز به شرکت هایی که کمتر از ۱ سال است فعالیت میکنند داده نمی شود یعنی تا ۷۵ امتیاز برای شرکت ها صادر می شود اگر شرکت فعال باشد و مورد تایید مشتریان و داوران و بازرسان امتیاز تا ۹۰ هم در سال های آتی خواهد رسید

  • ۱۰۰ امتیازی ها چه شرکت هایی هستند؟

۱۰۰ امتیازی ها شرکت هایی هستند که بیش از ۱ دهه در حال فعالیت هستند به مشتریان خود اهمیت می دهند و رضایت مشتریان خود را جلب میکنند در سازمان خود همواره نو آوری دارن در پیش برد اقتصاد کشورشان سهیم هستند همواره علاقه مند به رشته IT و ICT هستند و با علم روز درحال حرکت هستند به این شرکت ها شرکت هایی ۱۰۰ امتیازی میگویند امتیاز بین ۹۵ تا ۱۰۰ را شرکت های نوآور و پیشرو تشکیل می دهند

  • آیا نا عدالتی در درج امتیاز ها جیب جاب ندارد؟!

خیر جیب جاب هیچ گونه نا عدالتی نداشته و مدارک خود را به پول نمی فروشد اگر شما حتی ۱ امتیاز فکر میکنید نا عدالتی در امتیاز خود و یا اشخاص دیگر شده سریعا با مدیران اصلی جیب جاب در تماس باشید

 

 

 

Leave a Reply